Ο Σταθμός

Ο Σταθμός
Γνωρίστε το THE COTTAGE, το πιο νέο και σύγχρονο προσχολικό διδακτήριο στην Αθήνα.

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας, προσφέρει στο παιδί σας, την υψηλότερη ποιότητα προσχολικής αγωγής. Δώστε του την ευκαιρία να μάθει σωστά ελληνικά και αγγλικά και να αναπτυχθεί μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου η ασφάλεια και η προστασία του είναι το πρωταρχικό μέλημά μας.

Ο σταθμός μας διαθέτει μεταφρεβικό, προπρονηπιακό,προνηπιακο τμήμα καθώς και τμήμα νηπιαγωγείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τα παιδιά, υπό την φροντίδα μας, μαθαίνουν να φροντίζουν το ένα το άλλο αλλά και να μεριμνούν για το περιβάλλον. Οι υψηλού επιπέδου σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητές μας κατευθύνονται από την μοναδικότητα και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε παιδιού, με αποτέλεσμα το σχολείο να αποτελεί μια ευτυχή και κινητήρια εμπειρία για όλα τα παιδιά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το προσωπικό του The Cottage είναι άρτια καταρτισμένο και αποτελείται από δασκάλες πανεπιστημιακής κατάρτισης , οι οποίες φροντίζουν για την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και ψυχολογική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, τόσο ως μέλος μιας ομάδας όσο και μεμονωμένα. Το πρόγραμμα του Σταθμού μας περιλαμβάνει καθορισμένες ετήσιες επισκέψεις εκπαιδευτικού περιεχουμένου σε μουσεία και θεατρικές παραστάσεις.)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.